Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 14 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 7
Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel. Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel. Do not insert an opening pick in more than half way on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
  • Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel.

  • Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel.

  • Do not insert an opening pick in more than half way on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.

  • It is fine if opening picks fall out as the back cover becomes separated.

Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van het achterste paneel.

Snijd de lijm langs de linkerzijde van het achterste paneel door met een andere plectrum.

Steek je plectrum aan de linkerkant niet verder dan de helft in de telefoon, anders riskeer je het beschadigen van de lintkabel van de vingerafdruksensor.

Het is prima als er langzaam maar zeker plectrums uit de opening vallen bij het losmaken van de achterste behuizing.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.