Ir para o conteúdo principal

Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1863, A1905. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Dourado, Prateado e Cinza Espacial.

874 Perguntas Visualizar todos

iPhone 8 charging problem

hi, i have a problem with my iphone 8, the phone when i connect to the charger can hear the connection and charging sound while the phone doesn't charge. 0.00A .. but the charging icon is, I replaced hydra, tigris, mosfet q3350 and nothing helps .. batteries and dock also. I will add that the phone normally shows the percentage, e.g. 40% is not at 1%. please help! thanks!

Respondido! Ver a resposta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 1
Adicionar um comentário

3 respostas

Solução escolhida

If the phone is making the charging sound and you have replaced Hydra, Tigris, Mosfet q3350. I would look at Q3200 and Q3201 this is usually where I start on the iPhone 8 charging circuit. These two fets might look all right but I would lift and re seat them.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 1

4 comentários:

Ok, I check it

por

I exchanged q3201 and q3200 nothing changed

por

I hate it when repairs end up like this. Diode your gas gauge circuit with a known good board. Have you got a tristar tester?

por

Nope, I don’t have tester. What check on board with diode mode?

por

Adicionar um comentário

Hi!

I have the exact problem. I did the same as above said. Still no Luck with the charging.

Also wireless charging NOT works.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

czołem Dawid,

proces ładowania nie jest tak prosty, jak koledzy powyżej przedstawiają. Jest sumą składową wielu sygnałów, to jakby “system naczyń połączonych”, sygnałów które muszą się wzajemnie potwierdzić (w wielkim uproszczeniu. Zdejmij raz jeszcze układ ładujący TI SN2501 i sprawdź jego pola. Wartość rezystancji linii logicznych i zasilających masz podane w systemach schematowych lub porównaj z inną działającą płytą. Założę się, że masz tam ślepe tory danych.

PS, zakładam, że zmierzyłeś sobie nie tylko wartość rezystancji ale także prąd ładujący (powrotny) i wyciągnąłeś właściwe wnioski z tego :-)

  • pozdrawiam.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

Adicionar a sua resposta

Dawid Wojtyła será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:

Últimas 24 horas: 0

Últimos 7 dias: 2

Últimos 30 dias: 12

Duração total: 357