Ir para o conteúdo principal

Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível como GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronuncia-se “iPhone 10”.)

1041 Perguntas Visualizar todos

Keranl panic no checkins from thermal sensor?

I’ve just completed a repair on a water-damaged iPhone X - everything seems fine except the phone is periodically rebooting (every 5 mins or so). Checking the device logs:

1 monitored services unavailable

com.apple.thermalmonitord unavailable (or words to that effect)

I assume from that there is a heat/thermal sensor in the phone that i’ve maybe not connected or another part that needs replaced. Any pointers to where that might be and what part I should try replacing?

Thanks!

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta pergunta é pertinente?

Pontuação 5

Comentários:

Can you tell me how did you fix it

por

i have same problem

por

Adicionar um comentário

4 respostas

Pergunta Mais Útil

Hello ,

I’ve replaced the backplate and the frame of my iPhone X and it has the exact same issue.

Did you find a solution?

Thank you for posting the issue, I thought I was the only one. Did you install iOS 13?

Maybe the problem is also caused of the new update.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 1

Comentários:

Hi brother can you tell me the solution

por

Adicionar um comentário

PL: problem jest wymiana taśm z portem rozwiązania, znajdź się tam mikrofony, w których jest czujnik, iPhone odpytuje je najczęściej co 60, 120, 250… sekund.

PL: Problem z wymianą taśm na port rozwiązania, są tam mikrofony z czujnikiem. IPhone pyta ich najczęściej co 60, 120, 250… sekund.

PL: !!! !!!: Duża ilość taśm, posiadająca właśnie wadliwy ten konkretny czujnik więc najlepiej jest naprawa na taśmę zdemontowana z oryginalnego iPhone'a


EN: !!! !!!: Duża ilość taśm ładujących zawiera ten konkretny czujnik, najlepiej usuń go taśmą z oryginalnego iPhone'a

————————————————————————————————

PL -> EN przez tłumacza google

Esta resposta foi útil?

Pontuação 1

Comentários:

Your are right! I see you understand. So the solution is replace the charging port flex.

And can you tell me what is the TG0B sensor??

por

@francisco león it's a microphone in the iPhone but I can't tell which one exactly.

It is probably a microphone on the charging tape or a microphone on the on-button tape.

NOTE: a very large number of charging strips turns out to be defective because the iPhone does not see this sensor !!!

Regards Sebastian

PL -> EN przez Google tłumacz

por

Adicionar um comentário

My iPhone 11 has the same issue same thermal code error what is the solution i had replaced back of the phone

Update (01/13/2020)

Hello ,

I’ve replaced the back glass of my iPhone 11 and it has the exact same issue.

Did you find a solution if yes please tell us?

Thank you for posting the issue, I thought I was the only one

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0

Comentários:

PL: Cześć , jeżeli zostało wymienione u ciebię tylne szkło obudowy prawdopodobnie laser uszkodził jedną z taś lub znajdujący się tam mikrofon: czujnik jeden z nich znajduje się na taśmie power a drugi z nich znajduje się na taśmie latarki kolejny z nich może też być mikrofonów tylnego aparatu. Do uszkodzenia dochodzi najczęściej przez źle wypozycjonowuany telefon lub źle dostosowaną mapę podczas wypalania kleju starego szkła. w tym przypadku laser dostaje się na taśmę

EN: hi, if you have replaced the rear glass of the housing, probably the laser damaged one of the tapes or the microphone there: the sensor is on the power tape and the other one is on the flashlight tape, another one may also be the rear camera microphones. Damage is most often caused by an incorrectly positioned telephone or a badly adjusted map when burning old glass glue. in this case the laser hits the tape

Regards Sebastian

PL -> EN przez Google Tłumacz

por

Hi, I'm having the same problem after breaking back. Solved your problem?

por

Adicionar um comentário

The solution is in charging port, the non official port haven’t the thermal sensor but i have this problem after buy another i can’t fix …

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0

Comentários:

PL: w twoim przypadku polecam przelutować mikrofon z oryginalnej taśmy do zamiennika, w ten sposób zdiagnozujesz czy jest to czujnik czy taśma. jeżeli czujnik uległ uszkodzeniu polecam szukać taśmy z demontażu.

EN: in your case, I recommend to solder the microphone from the original tape to the replacement, this way you can diagnose whether it is a sensor or tape. if the sensor has been damaged, I recommend looking for the removal tape.

Regards Sebastian

PL-> EN przez Google Tłumacz

por

Adicionar um comentário

Adicionar a sua resposta

gmacdon76 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:

Últimas 24 horas: 1

Últimos 7 dias: 7

Últimos 30 dias: 40

Duração total: 3,993