Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 3 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 7

Passo 7
Remove the trackpad assembly. You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad. Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Remove the trackpad assembly.

  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.

  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.

  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.

Verwijder de trackpadmodule.

Klap het scherm een stukje open om zo bij het trackpad te kunnen en deze te kunnen verwijderen.

Zorg dat je de lintkabel van het trackpad door het frame van de MacBook Pro heen begeleidt zonder deze te scheuren op tussenliggende onderdelen.

Zorg dat je de zes kleine sluitringen (twee ronde en vier rechthoekige), die aan de onderkant van het trackpad zitten, niet verliest.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.