Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 10 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 6
Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case. It may help to pull first at one corner, then the other. This may require a lot of force.
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.

  • It may help to pull first at one corner, then the other.

  • This may require a lot of force.

Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.

Het kan helpen om eerst aan een hoek en dan aan de andere hoek te trekken.

Het kan zijn dat dit wat kracht vereist.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.