Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 10 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 3
Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis. Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case. This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.

  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.

  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.

Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.

Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.

Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.