Ir para o conteúdo principal

Conserte seus objetos

Direito de executar reparos

Loja

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 10 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 1

Passo 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.

  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:

  • Two 6.2 mm screws

  • Two 5.3 mm screws

  • Two 3.4 mm screws

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.

Haal je MacBook, voordat je verdergaat, los van de oplader en schakel deze uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.

Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing vasthouden, te verwijderen:

Twee 6.2 mm lange schroeven

Twee 5.3 mm lange schroeven

Twee 3.4 mm lange schroeven

Zorg dat je bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen tijdens deze reparatie om ervoor te zorgen dat de schroeven weer op de juiste plek terugkomen. Zo voorkom je de beschadiging van je toestel.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.