Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 5 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 16

Passo 16
Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector. Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable. Remove the battery from the watch.
  • Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector.

  • Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable.

  • Remove the battery from the watch.

  • If the battery is visibly dented or deformed, it should be replaced. For best results, replace with a new battery whenever it is removed.

Houd de batterij omhoog en uit de weg om de kabelaansluiting van de batterij bloot te leggen.

Gebruik een plastic openingstool om tegen de onderkant van de behuizing te duwen om de kabelaansluiting van de batterij van de batterijkabel te scheiden.

Verwijder de batterij uit het horloge.

Als de batterij zichtbaar is vervormd of beschadigd, moet je deze koste wat het kost vervangen. Voor de beste resultaten kun je de batterij het beste vervangen door een nieuwe als je deze eenmaal verwijderd hebt.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.