Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 5 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 3
Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is required to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding. Protect your fingers by keeping them completely clear of the knife. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.
Observe all warnings
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is required to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.

  • Protect your fingers by keeping them completely clear of the knife. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.

  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the knife to slip and cut you, or damage the watch.

  • Wear eye protection. The knife or glass may break, sending pieces flying.

Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verdergaat.

Bescherm je vingers door deze weg te houden van het mes. Als je dit niet genoeg vindt, kun je een zware handschoen aantrekken, zoals een leren of een tuinhandschoen.

Wees voorzichtig dat je niet te veel ruk gebruikt, aangezien dit ertoe kan leiden dat je mes wegschiet en je zo jezelf of de horloge snijdt.

Draag oogbescherming. Het mes of het glas kan breken of barsten en ervoor dat er stukjes glas door de lucht vliegen.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.