Ir para o conteúdo principal
Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 16

Passo 16
Avoid "Ta-Da!" photos. When writing instructions, it's important to be concise. A photo of a disassembled device doesn't convey any action or procedure.
  • Avoid "Ta-Da!" photos. When writing instructions, it's important to be concise. A photo of a disassembled device doesn't convey any action or procedure.

  • Layout shots like this are often used on teardowns. Teardowns provide a fun first look at a device's hardware, but they are not intended to be used as instructions.

Vermijd "Ta-Da!" foto's. Het is belangrijk om beknopt te zijn bij het schrijven van instructies. Een foto van een gedemonteerd toestel brengt geen actie of procedure over.

Beelden als deze worden vaak gebruikt in demontages. Demontages geven een leuke eerste indruk van de hardware van een apparaat, maar zijn niet bedoeld als instructies.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.