Ir para o conteúdo principal
Inglês
Holandês
Passo 13
Zoom in to get detailed shots of actions, especially when performing smaller or more intricate tasks. If you zoom in too far, your readers may lose track of what they're looking at. Try to leave enough reference points in the photo so that readers can orient themselves. In this example, the black "bullet" chamber is a good reference point. Without it, the action is still clear, but the location is not.
  • Zoom in to get detailed shots of actions, especially when performing smaller or more intricate tasks.

  • If you zoom in too far, your readers may lose track of what they're looking at. Try to leave enough reference points in the photo so that readers can orient themselves.

  • In this example, the black "bullet" chamber is a good reference point. Without it, the action is still clear, but the location is not.

  • For very close shots, your camera may have trouble focusing. Switch to Macro mode (usually denoted by a flower icon) for extreme close-ups.

Zoom in voor gedetailleerde beelden van acties te maken, vooral wanneer je kleine of ingewikkelde handelingen uitvoert.

Als je te ver inzoomt, weten je lezers niet meer waar ze naar kijken. Probeer genoeg referentiepunten in beeld te laten zodat de lezers zich kunnen oriënteren.

In dit voorbeeld is de zwarte kamer voor patronen een goed referentiepunt. Zonder de kamer is de actie nog wel duidelijk, maar de locatie niet.

Voor foto's van erg dichtbij kan je fototoestel moeite hebben met focussen. Schakel over op Macro modus (meestal aangeduid met een bloem icoontje) voor extreme close-ups.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.