Ir para o conteúdo principal
Inglês
Holandês
Passo 8
Fill up the frame with the subject. In this photo, the subject is too far away, using up only a small part of the frame. Try not to let your arms or hands dominate the view. Work with your teammates to avoid taking shots like this one!
  • Fill up the frame with the subject. In this photo, the subject is too far away, using up only a small part of the frame.

  • Try not to let your arms or hands dominate the view. Work with your teammates to avoid taking shots like this one!

  • If you're working alone, you can use the camera's delay timer to free up your hands.

Vul het beeld met je onderwerp. In deze foto is het onderwerp te ver weg, waardoor het enkel een klein deel van de foto inneemt.

Probeer je armen of handen de foto niet te laten domineren. Werk met je team om foto's als deze te vermijden.

Als je alleen werkt, kan je de zelfontspanner van je fototoestel gebruiken om je handen vrij te maken.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.