Ir para o conteúdo principal
Inglês
Holandês
Passo 6
Before you proceed, clear a separate workspace for disassembling your device. Working in the photo area will create a lot of unwanted clutter, complicating your photos—and any dirty parts will mar your white background.
  • Before you proceed, clear a separate workspace for disassembling your device. Working in the photo area will create a lot of unwanted clutter, complicating your photos—and any dirty parts will mar your white background.

  • Only switch to your photo table when you're ready to set up a shot.

Voor je verdergaat, ontruim een aparte werkplaats om je toestel uiteen te halen. Werken in je fotografie-opstelling leidt tot een hoop rommel die je foto's complexer maakt, en vuile onderdelen kunnen je witter achtergrond bevuilen.

Verhuis enkele naar je fototafel wanneer je klaar bent om een opstelling te maken.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.