Ir para o conteúdo principal
Inglês
Holandês
Passo 5
Another common issue is white balance, which tells your camera what true white is in your photo. Sometimes the auto white balance doesn't work properly. If your "whites" don't look white, try a manual setting.
  • Another common issue is white balance, which tells your camera what true white is in your photo.

  • Sometimes the auto white balance doesn't work properly. If your "whites" don't look white, try a manual setting.

  • For daylight bulbs, use your camera’s “daylight” or “fluorescent” white balance setting. If you must use incandescent bulbs, set the white balance to “incandescent” or “tungsten” (sometimes called “indoor”). This will help remove the orange hue from your photos.

  • Some cameras have a custom white balance feature, allowing you to define “white” by taking a shot of your nice white background.

  • It's also possible to correct white balance after the fact, using photo editing software such as Photoshop—but it's much more time-intensive than setting up the camera correctly.

Een vaak voorkomend probleem is de witbalans, de kleur die je toestel beschouwt als echt wit.

Soms werkt de automatische witbalans detectie niet goed. Als het "wit" in je foto er niet wit uitziet, probeer het wit manueel in te stellen.

Voor lampen met een daglicht kleurtemperatuur, stel de witbalans van je toestel in op "daylight" of "flourescent". Als je niet anders kan dan gloeilampen gebruiken, stel de witbalans dan in op "incandescent" of "tungsten" (soms ook "indoor") . Dit verwijdert de oranje waas over je foto's.

Sommige camera's hebben een witbalans functie, die je toelaat "wit" te definiëren door een foto van je witte achtergrond te nemen.

Het is mogelijk om de witbalans te corrigeren met bewerkingssoftware zoals Photoshop. Maar dat duurt veel langer dan het juist instellen op je fototoestel.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.