Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 5 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 2
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Very slowly, pull and stretch one adhesive strip away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.

  • Very slowly, pull and stretch one adhesive strip away from the battery, toward the bottom of the iPhone.

  • Allow the strip to stretch out before pulling any harder. If you can't feel it stretching, ease up, or it will break.

  • Pull at as low of an angle as you can without snagging the adhesive strip on any of the components along the lower edge of the phone.

  • Don't press down on the battery as you pull the strip.

  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling slowly until it releases and slips out from underneath the battery.

  • If the battery adhesive tabs break during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.

  • If any of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strips, and then proceed as instructed below.

Probeer de kleefstrips vlak en ongerimpeld te houden tijdens deze procedure; gerimpelde strips zullen aan zichzelf vast gaan plakken en breken en voorkomen dat je ze er in een geheel uit kunt trekken.

Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.

Laat de kleefstrip uitrekken voordat je verder gaat met trekken. Als je voelt dat de strip niet meegeeft, trek je wat minder hard, anders zal de strip breken.

Trek aan de strip in een zo laag mogelijke hoek, zonder dat je de strip daarbij op een ander onderdeel langs de onderkant van de telefoon scheurt.

Druk niet op de batterij als je aan de kleefstrip trekt.

De strips zullen een vele malen hun lengte langer worden dan de originele lengte. Ga verder met trekken en zorg dat je de strips telkens dicht bij de batterij herpakt.

Als een van de kleefstrips breekt, probeer deze dan opnieuw vast te pakken met je pincet (zonder daarbij je batterij te beschadigen) en blijf doortrekken.

Als een van de strips onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, probeer je de rest van de kleefstrips los te maken en vervolgens verder te gaan met de stappen hierna.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.