Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 2 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 4
This step shows you how to properly unscrew the pressure plate. Remove the two 15.6 mm Phillips screws. Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
  • This step shows you how to properly unscrew the pressure plate.

  • Remove the two 15.6 mm Phillips screws.

  • Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.

  • Alternate between the two screws to maintain even pressure on the pressure plate.

  • Do not unscrew one side completely before unscrewing the other side or you may damage the processor.

Deze stap toont je hoe je de drukplaat op de correcte wijze los schroeft.

Verwijder de twee 15.6 mm lange Phillips-schroeven.

Schroef de drukplaat langzaam maar zeker los door iedere schroef met een halve draai los te draaien.

Doe dit om en om bij de twee verschillende schroeven om ervoor te zorgen dat je een even druk op de drukplaat houdt.

Schroef nooit een kant volledig los zonder de andere kant ook tegelijkertijd los te schroeven. Doe je dit wel, dan loop je het risico de processor te beschadigen.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.