Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 2 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 4
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself. iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.

  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.

  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)

  • Do not wear contact lenses without eye protection.

  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.

Nu dat je MacBook Pro volledig klaar is gemaakt, is het tijd om jezelf klaar te maken.

iFixit lijmverwijderaar bevat aceton, een middel dat milde huid- en oogirritaties kan veroorzaken.

Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is ook in de kit inbegrepen).

Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.

Handschoenen zitten ook bij de kit inbegrepen. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, is dit het moment om je handschoenen aan te trekken.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.