Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 13 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 1

Passo 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the pentalobe screws
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 6.7 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.

  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.

Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.

Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.

Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.