Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 5 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 5
Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly: Nine 5.8 mm screws
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:

  • Nine 5.8 mm screws

  • Four 4.9 mm screws

  • These screws all look similar—be careful not to mix them up.

  • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.

  • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.

Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven die de trackpadmodule bevestigen te verwijderen:

Negen 5.8 mm lange schroeven

Vier 4.9 mm lange schroeven

Deze schroeven zien er allemaal hetzelfde uit—zorg daarom dat je ze niet door elkaar haalt en verwisselt.

Om te voorkomen dat de schroeven zich na verloop van tijd vanzelf los draaien, kun je ervoor kiezen om een klein beetje blauw schroefdraadborgmiddel toe te voegen.

Bevestig de schroeven eerst losjes, check dan de positie van het trackpad en draai de schroeven, als het trackpad op de juiste positie is geplaatst, dan pas goed strak aan.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.