Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 8 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês
Passo 5
Slide the battery board data cable out of its socket on the battery board, and remove it completely. Take care not to install this cable backwards or upside-down. When installed correctly, the white liquid indicator sticker should face up, positioned directly over the battery power connector screw.
  • Slide the battery board data cable out of its socket on the battery board, and remove it completely.

  • Take care not to install this cable backwards or upside-down. When installed correctly, the white liquid indicator sticker should face up, positioned directly over the battery power connector screw.

Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze volledig.

Zorg dat je de kabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet achterstevoren of ondersteboven bevestigt. De kabel is op correcte wijze aangesloten als de witte vloeistofindicatorsticker, die direct over de stroomaansluiting van de batterij is geplakt, naar boven wijst.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.