Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 7 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 1

Passo 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.

  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.

Ontlaad, voordat je begint, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.

Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.

Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.

Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.