Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 12 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 1

Passo 1
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket. To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.

  • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.

Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de grote, onderste schermaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.

Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.