Ir para o conteúdo principal

Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 26 guias que incluem este passo.

Inglês
Holandês

Traduzindo o passo 1

Passo 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Remove the pentalobe screws
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.5 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.

  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.

Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.

Verwijder de twee 3.5 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.

Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.

Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.