Pular para o conteúdo principal

Alterações no passo #16

Edição por Jeff Suovanen

Edição aprovada por Jeff Suovanen

Excluído
Adicionado
Sem alteração

Linhas de Passo

[* icon_note] Keep the pipe wrench a few inches above the joint in this stepPhatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.
[* black] Using a pipe wrench, unscrew the first section of the riser main from the connectionUsebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.
[* icon_note] Keep the pipe wrench a few inches above the joint in this stepPhatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.
[* black] Using a pipe wrench, unscrew the first section of the riser main from the connectionUsebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.