Ir para o conteúdo principal

Alterações na iPhone X Screen Replacement Introdução

Edição por Armin Hełmiński

Edição recusada de Arthur Shi

Excluído
Adicionado
Sem alteração
Time Required Min
1 hora
45 minutos
Conclusion
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing.Porównaj nową część zamienną z częścią oryginalną - przed instalacją może być przeniesione elementy składowe lub usunięcie podkładów samoprzylepnych z nowej części. [ … ] '''To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.''''''Aby ponownie przygotować urządzenie, uwzględnić powyższe kroki w odwrotnej kolejności.''' [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 orPrzetwarzane certyfikowane przez E-Waste | R2 lub e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. | new_window = true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%20X|Answers community] for troubleshooting help.Naprawa nie przebiegła zgodnie z planem? Sprawdź naszą [https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%20X|społeczność Odpowiedzi] na pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing.Porównaj nową część zamienną z częścią oryginalną - przed instalacją może być przeniesione elementy składowe lub usunięcie podkładów samoprzylepnych z nowej części. [ … ] '''To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.''''''Aby ponownie przygotować urządzenie, uwzględnić powyższe kroki w odwrotnej kolejności.''' [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 orPrzetwarzane certyfikowane przez E-Waste | R2 lub e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. | new_window = true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%20X|Answers community] for troubleshooting help.Naprawa nie przebiegła zgodnie z planem? Sprawdź naszą [https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%20X|społeczność Odpowiedzi] na pomoc w rozwiązywaniu problemów.