Ir para o conteúdo principal

The Samsung Gear S3 is the third-generation Samsung Gear smartwatch, first released in November of 2016. Features a round OLED display running the Tizen OS. Model number: SM-R770NZSAXAR.

67 Perguntas Visualizar todos

Menu button is not working and sometimes, display doesn't come up.

Menu button is not working anymore, after a year or so. I have to press back and menu buttons together for the menu to come up.

Also, display doesn’t come. You can hear the notifications and screen is only displayed when a new notification comes up. Else, it stays black.

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 2

1 comentário:

Has the smartwatch been subjected to liquids in the past? Those problems all sound related.

por

Adicionar um comentário

1 resposta

Ik heb nu hetzelfde, laadt wel op maar geen respons als ik het horloge wil aanzetten. Bij mij komt dit omdat de zwarte connector op printplaatje is losgeraakt. Krijg deze niet meer vastgeklikt. Mijn eigen schuld waarschijnlijk. Bij plaatsen nieuwe batterij is dat gebeurd. Misschien bij jou alleen maar vastklikken.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

Adicionar a sua resposta

Pranav Bapat será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:

Últimas 24 horas: 0

Últimos 7 dias: 1

Últimos 30 dias: 3

Duração total: 187