Stoorgeluid door de micro tijdens bellen na dock connector reparatie

Stoorgeluid door de micro tijdens bellen na dock connector reparatie

Ik heb de dock connector van een iphone 6s vervangen. Hierna bleek dat de microfoon storing ondervind tijdens het bellen. De gebruiker van de iphone zelf ondervind geen hinder, maar degene die de iphone belt hoort wel het geluid.

Het geluid klinkt alsof je aan het bellen bent dichtbij een geluidsinstallatie.

Iemand die hiervoor een oplossing weet?

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

Free shipping on all orders over US$100 or containing a Pro Tech Toolkit!

Visite Nossa Loja

1 Solução

Het onderdeel is kapot, opnieuw vervangen is de oplossing

Esta resposta foi útil?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

Adicionar a sua resposta

timothy será eternamente grato(a).
Visualizar Estatísticas:

Últimas 24 horas: 0

Últimos 7 dias: 0

Últimos 30 dias: 1

Todo: 15