Ir para o conteúdo principal

The Canon AE-1 is a 35 mm single-lens reflex (SLR) film camera for use with interchangeable lenses.

30 Perguntas Visualizar todos

Canon AE-1, matglas verwisselen

De Canon AE-1 matglas heeft vochtplekken, hoe demonteer je de matglas om en een andere (beter) te monteren?

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta pergunta é pertinente?

Pontuação 0
Adicionar um comentário

1 Resposta

Pergunta Mais Útil

Aan de bovenrand van de mirrorbox, in het midden, zit een clipje. Het matglas kan worden verwijderd door dit clipje omhoog te drukken. Wees voorzichtig, het matglas is zeer delicaat en zeer gevoelig voor vingerafdrukken - die ontzettend moeilijk te verwijderen zijn! Als reinigingsmiddel is zuivere (> 99%) isopropyl-alcohol bruikbaar.

Esta resposta foi útil?

Pontuação 1
Adicionar um comentário

Adicionar a sua resposta

louis será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:

Últimas 24 horas: 0

Últimos 7 dias: 0

Últimos 30 dias: 0

Duração total: 82